Bestuur ChristenUnie

Het bestuur van de kiesvereniging van de ChristenUnie te Lisse bestaat momenteel uit de volgende personen:

 
Jan-Albert Moolenaar (voorzitter)
Rene Roorda (secretaris)
Roel Tims (penningmeester)
wi
Adres secretariaat:
Dhr. R. Roorda
Vredelaan 37
2172 NN Hillegom