ChristenUnie

Vereniging ChristenUnie Lisse

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 28101569

Van het bestuur

Het bestuur wenst u een gezegend 2019.

Jaarverslag 2017

Leden

In 2017 nam het aantal leden met twee toe. Op 31 december 2017 waren 34 personen lid van de ChristenUnie Lisse.

Bestuur

In 2017 nam de heer Van der Hoeven afscheid van het bestuur en de vereniging in verband met zijn verhuizing naar Beverwijk. De algemene vergadering besloot het voorzitterschap van de heer Moolenaar en het bestuurslidmaatschap van de heren Roorda (vanaf 1 juli 2017 secretaris) en Tims (vanaf 1 juli 2017 penningmeester) met één jaar te verlengen.

In mei 2017 vond een gezamenlijk bestuursvergadering met de SGP plaats. Verder was er in 2017 een informeel overleg tussen de voorzitters van ChistenUnie, SGP en CDA.

Fractie

In het voorjaar van 2017 werd het raadslidmaatschap van de heer Van Santen tijdelijk waargenomen door de heer Nuis.

Activiteiten

De activiteiten van de ChristenUnie Lisse waren in 2017 vooral gericht op de voorbereiding van de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Net als in 2014 werd daarbij samengewerkt met de SGP. De Algemene Vergadering besloot de heer Nuis als hoogst geplaatste ChristenUnie kandidaat (nr. 2) op de gezamenlijke lijst te zetten.

Hillegom, mei 2018