ChristenUnie

Vereniging ChristenUnie Lisse

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 28101569

Van het bestuur

In verband met de beperkende maatregelen vanwege het corona-virus is de algemene vergadering uitgesteld. Leden ontvangen hierover binnenkort nader bericht. Zorgt u dat de secretaris kan beschikken over uw correcte e-mail adres?

Jaarverslag 2020 (concept)

Covid-19

Het jaar 2020 stond in het teken van de Covid-19 pandemie. In verband met de beperkende maatregelen kon de algemene vergadering geen doorgang vinden.

Leden

In 2020 daalde het aantal leden gering. Drie leden verhuisden. Er waren twee nieuwe inschrijvingen. Op 1 januari 2021 bedroeg het aantal leden van de ChristenUnie Lisse 26 personen.

Bestuur

De zittingsduur van de bestuursleden - de heer Moolenaar (voorzitter), de heer Roorda (secretaris) en de heer Lemmers (penningmeester) - is dit jaar stilzwijgend verlengd. De heer Roorda heeft zijn functie als secretaris met ingang van 1 januari 2021 beëindigd.

Fractie

De fractie SGP-ChristenUnie Lisse werd gevormd door Vincent Scheurwater (SGP, voorzitter) en Mariëtte Hulsbergen (ChristenUnie). Frank Oosthoek trad terug als commissielid niet-zijnde raadslid, wegens zijn verhuizing naar Zeeland.

Hillegom, februari 2021

Jaarverslag 2019

Leden

In 2019 bleef het aantal leden constant. Twee leden zegden hun lidmaatschap op. Er waren twee nieuwe inschrijvingen. Op 1 januari 2020 bedroeg het aantal leden van de ChristenUnie Lisse 27 personen.

Bestuur

De algemene vergadering besloot het voorzitterschap van de heer Moolenaar en het bestuurslidmaatschap van de heer Roorda (secretaris) met één jaar te verlengen. De heer Lemmers (penningmeester) werd benoemd als bestuurslid.

Fractie

De fractie SGP-ChristenUnie Lisse werd gevormd door Vincent Scheurwater (SGP, voorzitter) en Mariëtte Hulsbergen (ChristenUnie). Frank Oosthoek was één van de drie commissieleden niet-zijnde raadslid.

Verkiezingen

In 2019 vonden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en Waterschapsbesturen. De heer Roorda werd verkozen als lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland namens de ChristenUnie-SGP. De heer Arentshorst trad toe tot de steunfractie van de ChristenUnie-SGP Rijnland.

Hillegom, mei 2020

  • Onze raadsleden

    Mariëtte Hulsbergen (ChristenUnie)

    en Vincent Scheurwater (SGP)