Verslag werkbezoek Tweede Kamerfractie SGP en RMU

Zondagsrust: een unique selling point!

In samenwerking met de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) organiseerde de Tweede Kamerfractie van de SGP op 28 mei een werkbezoek rond de thema's Midden- en Kleinbedrijf (MKB) & Zondagsrust en MKB en ondernemerschap.

In de Tweede Kamer ligt het praten vanuit de ivoren toren altijd op de loer. Om dat te voorkomen wil de SGP-fractie in de Tweede Kamer op de hoogte blijven van de ‘echte wereld'. Daarom gaat de fractie verschillende keren per jaar op werkbezoek. Deze keer stond het MKB op de agenda, waarbij de deelthema's ‘zondagsrust' en ‘ondernemen' onder de loep werden genomen.

Villa Arena
Het eerste bezoek brachten de SGP-fractie en de RMU aan Auping Plaza, een beddenspecialist tegenover het voetbalstadion in Amsterdam. De eigenaren van deze onderneming vechten al jaren tegen de openstelling van winkels op zondag. We werden hartelijk welkom geheten door mevrouw Van Beynum en mevrouw Linker. Eerstgenoemde gaf ons in een geanimeerd gesprek inzicht in de dilemma's voor Auping Plaza met betrekking tot de winkelopenstelling op zondag.

Het algemene beleid in Villa Arena is dat winkels een groot aantal zondagen in het jaar geopend zijn. Zij rechtvaardigen dit met een beroep op de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet. En hoewel het de eigenaren van Auping Plaza tot nu toe gelukt is om de winkel zelf op zondag gesloten te houden, wordt de druk op hen wel steeds groter vanuit franchisegever Auping en de vastgoedeigenaren van Villa Arena. Zij zouden het liefst naar een situatie gaan waarbij álle winkels 52 zondagen per jaar geopend zijn. De eigenaren van Auping Plaza blijven zich hiertegen verzetten. In de eerste plaats vanuit het christelijke motief dat de zondag een geschenk van God is. Het is toch bijzonder om een dag te mogen uitrusten en als gezin bij elkaar te kunnen zijn? Bovendien is het niet-werken op zondag een ‘Unique Selling Point'! Want welke werkgever zegt tegenwoordig nog dat je één dag per week niet màg werken, maar moet uitrusten...? En tenslotte: in gesprekken met collega-ondernemers blijkt dat zij - als zij diep in hun hart kijken - ook liever gesloten zouden zijn op zondag. Maar omdat de grotere ondernemingen tóch open gaan, zien zij van een sluiting op zondag af uit concurrentie overwegingen.

Om te compenseren dat de winkel op zondag gesloten is, is het volgens mevrouw Van Beynum ontzettend belangrijk om te excelleren, om beter te zijn dan de markt! Daarnaast participeren de eigenaren ook in verschillende besturen, zodat zij de mogelijkheid hebben negatieve ontwikkelingen rond de Winkeltijdenwet zoveel mogelijk tegen te gaan.

Rondetafelgesprekken
In het middagprogramma zijn in een rondetafelgesprek verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Onder leiding van Peter Schalk is gesproken over twee deelthema's: de winkeltijdenwet en ondernemen in het MKB. Bij dat laatste thema ontstond er een geanimeerde discussie over het beleid rond buitenlandse werknemers in Nederland. De heer De Jager, eigenaar van een detacheringbureau voor met name Portugese werknemers, benadrukte dat fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers leidt tot goede werkprestaties. Zelf bezit hij een aantal huizen in de omgeving van Yerseke, die hij verhuurt aan zijn werknemers. Daarnaast vindt hij een keurmerk voor detacheringbureaus van groot belang. Zó'n certificering hoopt hij zelf ook over twee maanden te krijgen. Verder is er gesproken over de administratieve lastendruk, het ontslagrecht en het ondernemersklimaat in Nederland. Alle deelnemers aan het rondetafelgesprek brachten daarbij waardevolle suggesties in. We knopen die in onze oren!

Agro Techniek Holland B.V.
Na de rondetafelgesprekken brachten SGP en RMU een bezoek aan Agro Techniek Holland. De heer Groothedde vertelde enthousiast hoe hij met zijn 25 personeelsleden allerlei machines voor de bloembollen en plantenbranche produceert, repareert en verkoopt. Daarna gaf hij ons een rondleiding, waarbij hij bij elke machine leuke details wist te vermelden.

Verantwoord omgaan met werk
Het avondprogramma werd ingeluid met een heerlijk diner, dat samen met het bestuur van kiesvereniging Lisse werd genoten. De politieke avond werd geopend door voorzitter Evert-Jan Nieuwenhuis. Hij was verheugd over de ‘historische opkomst', zo'n 100 mensen bezochten de avond! Van der Staaij hield een korte terugblik op het werkbezoek en liet een aantal foto's van het werkbezoek zien aan het publiek. Van der Vlies ging in op het thema ‘Verantwoord omgaan met werk', waarna ook burgemeester Wienen uit Katwijk zijn visie gaf over dit onderwerp. Na de pauze ging RMU-‘topman' Schalk aan de hand van een aantal videofragmenten met de zaal in gesprek over allerlei onderwerpen, zoals de maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk. Bovendien kon iedereen zijn of haar vragen stellen aan de Haagse SGP-fractie.

Janne-Marije Florijn
Stagiaire SGP-bureau/Tweede Kamerfractie

Geerlof de Jong
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie