Verslag WMO-bijeenkomst

Werkgroep Stichting Present brengt sociale nood in kaart 

‘Naar elkaar omzien moet vanzelfsprekend zijn’

Door Joep Derksen

LISSE – ‘Slaan we een brug of creëren we een kloof?’ Voor dit thema kwamen meer
dan veertig geïnteresseerden bijeen in De Voorhof voor een bijeenkomst over de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die door de SGP/ChristenUnie was
georganiseerd. Het ging op deze maandagavond 10 september voornamelijk om de
sociale gevolgen door de invoering van de Wmo. Daarnaast werd een relatief nieuw
fenomeen geïntroduceerd, Stichting Present: een organisatie die maatschappelijke
organisaties groepen aanbiedt, die zich vrijwillig willen inzetten voor projecten om
anderen te helpen.

Na het traditionele gebed dat door Elof Nieuwenhuis, secretaris SGP-kiesvereniging Lisse
gebracht werd, vertelde Tiemen Zeldenrust van de Stichting Present over de werkwijze van
deze organisatie. ‘De stichting is in 2000 opgezet en we zetten vrijwilligers in om mensen die
in armoede leven te helpen hun leven aan te pakken. Armoede komt niet alleen in de grote
steden voor, maar ook in de dorpen: families verbrokkelen door echtscheiding en overlijden
van een partner en vaak vallen mensen in een zwart gat. Met alcohol erbij kan het van kwaad
tot erger gaan.’

Zeldenrust vervolgt: ‘Kerken, stichtingen, hulpverlening en thuisorganisaties hebben allemaal
te maken met de invoering van de Wmo. Wanneer een groep vrijwilligers zich bij ons
aanmeldt, zoeken wij een project voor hen om zich voor in te zetten. Dat kan zijn het verven
van iemands woning of het volledig schoonmaken van een huis. Het is maar voor een dagje
dat dit voor de hulpontvanger wordt gedaan, maar door deze praktische hulp voelt de
hulpvrager zich weer waardevol, ook omdat hij of zij samen met de vrijwilligers meehelpt.’

Beweging

Het doel van de bijeenkomst in De Voorhof was om ook in Lisse een vestiging van de Stichting
Present op te zetten, zo laat Zeldenrust weten. ‘We willen een maatschappelijke beweging op
gang brengen, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te
zien.’ Het publiek was enthousiast: José van Heuven, gemeentelijk Wmo-beleidsmedewerker
liet weten dat, hoewel ze geen toezeggingen kon doen, de gemeente zeer positief staat
tegenover initiatieven zoals die van Stichting Present.
Vier mensen van verschillende kerkelijke achtergronden meldden zich als vrijwilliger aan om
een werkgroep op te richten voor de start van Stichting Present in Lisse. ‘De eerste taak van
deze werkgroep is het in kaart brengen van de sociale nood in Lisse’, zo vertelt Zeldenrust.
‘Het is belangrijk bij maatschappelijke organisaties te inventariseren wat de akker is en waar
geploegd moet worden. Pas wanneer je weet hoe groot de behoefte is aan deze inzet van
vrijwilligers, kun je bepalen hoe groot of hoe klein de stichting in Lisse kan worden en hoeveel
projecten er jaarlijks zullen draaien: het kunnen er twintig zijn of veertig. Daar moeten we
achter zien te komen.’