Nieuwsbrief januari 2016

Terugblik 2015 – vooruitblik 2016 - door E.J. Nieuwenhuis

Het afgelopen jaar 2015 was het eerste volledige kalenderjaar van de huidige coalitie. In dat jaar is veel werk verzet en mogen we als SGP-ChristenUnie constateren dat er veel vanuit ons eigen verkiezingsprogramma gerealiseerd is. En dat geeft alle reden om dankbaar te zijn. We hebben destijds ingezet op solide financieel beleid. De eerste effecten daarvan worden zichtbaar. De gemeentebegroting is meerjarig sluitend. Van de provincie kregen we op dit vlak een ronduit goede beoordeling!

Daarnaast zijn de 3 Decentralisaties van start gegaan. Natuurlijk zijn er nog veel vragen en onzekerheden; vooralsnog lijkt het echter zonder veel problemen te verlopen. Belangrijk vonden we de voortgang in (soms al jaren) lopende bouwprojecten. Twee projecten kregen wat ons betreft voorrang: Hobaho en Dever Zuid. Inmiddels is het contract voor Hobaho getekend. De bouw kan van start! Ook Dever-Zuid ligt aardig op schema, begin 2016 zal dit in de raad komen.

Niet onbelangrijk is ook de grote stap richting ambtelijke fusie. Samenwerking is belangrijk, maar wat ons betreft wel met behoud van eigenheid. Door deze stap te zetten, lijkt dat ook te gaan lukken.

Naast de inhoudelijke vooruitgang, mogen we ook opmerken dat de verhoudingen binnen het college goed zijn. Natuurlijk zijn we verschillende partijen; dat hoort ook zo. Er is echter sprake van een stabiele coalitie. Ook de verhouding tussen fractie en wethouder is goed. Duaal enerzijds, maar ook constructief samenwerkend anderzijds. Nogmaals, als we dit zo optellen is er veel om dankbaar voor te zijn.

2016 is net begonnen. Er wacht weer veel werk. Een paar dingen lichten we er uit. Zo staat het evaluatieonderzoek naar de koopzondag op de agenda. Wat de uitkomst straks in de raad ook wordt, het is in ieder geval een gelegenheid voor wethouder en fractie om ‘ons geluid’ te laten horen. Daar zal ongetwijfeld veel tegenin gebracht worden. We vragen om uw steun en gebed, juist ook in dit gevoelige dossier. Verder verwachten we, naast de gebruikelijke onderwerpen, dat het vluchtelingenvraagstuk onze aandacht zal vragen. Krijgen we opnieuw te maken met crisisnoodopvang? Krijgen we te maken met forse toename van statushouders? Nu weten we dat nog niet, maar het is de verwachting dat dit meer aandacht zal vragen. Hierin volgen we graag SGP-voorman Van der Staaij: wat we nodig hebben is verstandigheid en barmhartigheid. En daar voegen we graag, voor deze en alle andere dossiers die in 2016 op ons bureau komen, aan toe: afhankelijkheid.

NAAR VOLGENDE NIEUWSBRIEF-ARTIKEL