Nieuwsbrief januari 2016

Top-3 Politici

De journalisten van Lisse kiezen elk jaar een politicus van het jaar. Dit jaar werd dat Wim Slootbeek (VVD). Maar de twee anderen in de top 3 waren SGP-ers. Wat citaten uit het juryrapport:

“Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis! Uit het niets is hij van schooldirecteur wethouder geworden en hij voelt zich daar als een vis in het water. En dan houdt hij zich ook bezig met het altijd lastige onderwerp financiën. Hij kan de politieke onderwerpen helder aan het voetlicht brengen” De jury had zoals bij iedereen ook een puntje van kritiek. “Als je aan inwonerparticipatie doet, moet je dat gedurende het hele traject uitvoeren en niet op het laatst wijzigingen in het besluit zonder enige vorm van verzet laten doorvoeren door de raad!”.

“De volgende kandidaat is nóg een SGP-er; Roeland den Breejen. Hij begon zijn raadslidmaatschap in december 2014 en werd direct gepromoveerd tot fractievoorzitter. Roeland maakte veel indruk bij de pers, doordat hij zijn standpunten helder naar voren brengt en zich niet in een hoekje laat drukken. Lang was hij de frontrunner, maar komt hij als eerste over de finish? Het lijkt er op, dat al heel veel mensen hem complimenten hebben gegeven over hoe goed hij het doet. Moeten wij als jury (…) dat dan ook doen?

Veel complimenten en feedback met een knipoog! Gefeliciteerd!

NAAR VORIGE NIEUWSBRIEF-ARTIKEL