Nieuwsbrief januari 2016

Activiteiten 2016

Als SGP willen we in 2016 een reeks activiteiten organiseren. 

Open avond met als thema Vluchtelingen. We nodigen politici en iemand die zelf vluchteling is uit. 

Excursie naar de Tweede Kamer. We geven u de gelegenheid om DV 23 Maart 's avonds met ons naar de Tweede Kamer te gaan. SGP-voorlichter Menno de Bruijne zal ons daar ontvangen en rondleiden. Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Bezoek De Meerlanden over Afvalbeleid. Gemeente Lisse voert een nieuw afvalbeleid in. Ook onder onze leden zijn daar veel vragen over en is de houding kritisch. Daarom beleggen we een avond bij De Meerlanden die het afvalbeleid moet uitvoeren. We krijgen daar een rondleiding en een toelichting op de nieuwe werkwijze en wat die betekent.

Ondernemersdiner. We willen meer in contact komen met de ondernemers in Lisse en weten wat er speelt bij hen. Daarom beleggen we een ondernemersdiner waar we politici en ondernemers met elkaar in contact brengen. Met elkaar gaan we nadenken wat de thema’s zijn die voor ondernemers belangrijk zijn en hoe we die op de agenda krijgen en hoe we daarvoor campagne kunnen voeren.

Werkgroep Verkeer Lisserbrug. Er is een werkgroep van mensen uit Lisserbroek en Lisse aan het plannen maken hoe de doorstroming van het verkeer op de Lisserbrug verbeterd kan worden en tegelijkertijd ook de leefbaarheid voor de bewoners van met name de Kanaalstraat. Wilt u meedenken met deze werkgroep meld u dan bij Huib van der Kolk.

Zo gauw we data hebben zullen we die in een volgende nieuwsbrief bekend maken en aan u toesturen.

NAAR VORIGE NIEUWSBRIEF-ARTIKEL

NAAR VOLGENDE NIEUWSBRIEF-ARTIKEL