Nieuwsbrief januari 2016

Van de voorzitter

De SGP is actief in Lisse. Dat wordt opgemerkt. Onze wethouder Evert Jan Nieuwenhuis en ons raadslid Roeland den Breejen zijn niet alleen in de raadszaal te beluisteren, maar ook regelmatig in andere publieke optredens. Bijna wekelijks verschijnen ze in de locale of regionale pers. Achter hen staat een actieve steunfractie. Meestal onzichtbaar, maar soms wat zichtbaarder als bijvoorbeeld Ralph van Dam Roeland vervangt in een commissievergadering.

We zijn dankbaar dat er ook zichtbare steun is van onze leden en dat we na jaren van daling nu weer een stijging in het ledental zien. In de periode van april j.l. tot en met nu mochten we weer 6 nieuwe leden welkom heten. Kennelijk wordt het optreden van de SGP landelijk en lokaal gewaardeerd. We zijn daar dankbaar voor. Als ieder lid er nog een lid bij werft dan groeien we echt door. Het kan!

Floris Grisnich is in het bestuur toegetreden en neemt de plaats van Bart de Jongh in. Bart ook op deze plaats nog onze hartelijke dank voor vele jaren werk in het bestuur. En Floris van harte welkom; we gaan met elkaar aan de slag om de stem van de SGP te laten klinken en door te laten werken.

Als SGP-Lisse wensen we u een gezegend 2016 toe. In College en raad hopen we onze stem weer te laten horen en invloed uit te oefenen. Het bestuur en steunfractie ondersteunen daarin en ondernemen diverse activiteiten om u en andere inwoners van Lisse bij de politiek te betrekken.

H. L. van der Kolk

NAAR VORIGE NIEUWSBRIEF-ARTIKEL

NAAR VOLGENDE NIEUWSBRIEF-ARTIKEL