Samen voor Lisse

samen voor lissedonderdag 28 september 2017 22:41

Soms moet ik even nadenken over het onderwerp van mijn column. Deze keer niet. En dat is begrijpelijk want het is mijn laatste. U hebt het vast al gehoord of gelezen: ik ben voorgedragen als burgemeester van Waddinxveen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn stap toe te lichten, terug te kijken op mooie jaren en u te bedanken. Want veel van wat we deden, deden we samen.

De stap gezet

Het wethouderschap is genieten. Vanaf dag een heb ik me als een vis in het water gevoeld. Mooie projecten, fijne collega’s en plezierige ontmoetingen met inwoners. Ik heb dan ook steeds de hoop uitgesproken nog lang werkzaam te mogen zijn in een politieke context. Politiek is echter onzeker. Wethouders sneuvelen, colleges vallen. Bovendien is het na verkiezingen nog maar de vraag of je verder kunt. Kortom, zeker in het laatste jaar van een bestuursperiode denk je na over je (politieke) toekomst. En als je dan ook diep van binnen de wens hebt burgemeester te worden… Kortom, toen de vacature Waddinxveen voorbij kwam, was de keuze snel gemaakt.

Achterom kijken

Als je vervolgens wordt voorgedragen, weet je dat het afscheid in Lisse wacht. En bij afscheid nemen hoort terugkijken. Dat doe ik met veel voldoening. Ik heb prettig samengewerkt met de burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtelijke organisatie. Er is veel gerealiseerd. De bezuinigingen, de ambtelijke samenvoeging met Hillegom en Teylingen. Het bassin in de Van der Veldstraat, het nieuwe Havengebied. Het nieuwe afvalbeleid en de nieuwe woonvisie. De kersverse verkiezing van Lisse als groenste dorp van Nederland. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Natuurlijk kwam ik in het college met een eigen programma. Ik was wethouder namens SGPChristenUnie. Dat betekent dat je ergens voor staat. En dat je ergens voor gaat. Toch heb ik geprobeerd dat niet voorop te stellen, maar er zo veel mogelijk voor alle inwoners te zijn.

Dankuwel!

Ik heb veel redenen om u te bedanken. Voor mooie gesprekken, voor waardevolle bijdragen, voor kritische noten. Ik schreef het al aan het begin: wat we deden, deden we zo veel mogelijk samen. U dacht mee bij bezuinigingen, bij herinrichtingen en nieuwe plannen. Gevraagd en ongevraagd gaf u advies, stuurde u een e-mail of sprak u me aan. Dat heb ik gewaardeerd. En daarvoor wil ik u hartelijk bedanken. De slogan van dit college is “Samen voor Lisse”. Dank voor alles wat we samen deden en samen hebben bereikt. Aanstaande 6 november word ik geïnstalleerd. Wellicht tref ik u nog op mijn afscheid of op een ander moment. En zo niet: het ga u goed!

Evert Jan Nieuwenhuis,

ejnieuwenhuis@lisse.nl

« Terug